Czcionka:   A- Reset A+     Menu: Strona główna Mapa strony Kontakt

Historia Konferencji

Konferencje naukowo-techniczne z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego organizowane są przez Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej cyklicznie od 1962 roku. Począwszy od roku 1997 konferencjom towarzyszy Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej.
Wysoki poziom dotychczas organizowanych konferencji spowodował, że stały się one szczególnie cenione w Polsce i uznane za granicą. Uczestnikami są zarówno teoretycy jak i praktycy, zajmujący się szerokorozumianą problematyką bezpieczeństwa elektrycznego. Wyróżnić tu można przedstawicieli ośrodków naukowych i naukowo-badawczych, projektantów i eksploatatorów urządzeń, producentów sprzętu i środków ochrony, inwestorów oraz decydentów reprezentujących m.in. zakłady pracy różnych branż, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, wypoczynku i rekreacji, etc.

Daty i miejsca konferencji:

Spisy referatów zawartych w materiałach konferencyjnych z ostatnich Konferencji: