Czcionka:   A- Reset A+     Menu: Strona główna Mapa strony Kontakt

Spis referatów - ELSAF 2007

Istnieje możliwość zakupu materiałów archiwalnych - kontakt

Grupa tematyczna 1
Oddziaływanie pr±du na organizm ludzki

 1. GIERLOTKA S.: Rażenie człowieka pr±dem stałym i jego skutki

Grupa tematyczna 2
Podstawy prawne ochrony przeciwporażeniowej

 1. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Znaczenie norm technicznych w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych
 2. SCHMIDT R.: Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, a przepisy prawa

Grupa tematyczna 3
Bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach i sieciach niskiego napięcia

 1. LEJDY B., SULKOWSKI M.: Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - stan ochrony przeciwporażeniowej oraz kierunki zmian modernizacyjnych
 2. PAROL M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa w instalacjach inteligentnych typu KNX
 3. WIATR J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach. Wymagania i zasady zasilania. Instalowanie wyłącznika głównego ppoż.
 4. KONIECZNY J., WRÓBLEWSKI Z.: Pomiarowa weryfikacja metody obliczania potencjału wynoszonego przewodem PEN
 5. ZACIRKA R.: Kompleksowy system sterowania bezpieczeństwem elektrycznym
 6. CZAPP S.: Badanie wpływu składowej stałej i kąta opóĽnienia zapłonu prądu różnicowego na czułość wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A
 7. CZAPP S.: Badanie wpływu wyższych harmonicznych na czułość wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A
 8. LOSKA G.: Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT
 9. KOBIELSKI A., POPCZYK M., PRUSAK J.: Analiza statystyczna prądów i napięć na wyjściu tramwajowej podstacji trakcyjnej w aspekcie ochrony przeciwzwarciowej sieci trakcyjnej DC

Grupa tematyczna 4
Ochrona odgromowa i przepięciowa w instalacjach niskiego napięcia

 1. FIUK R., WRÓBLEWSKI Z.: Pakiet programów ATP-EMTP jako efektywne narzędzie modelowania przepięć generowanych przez łączniki próżniowe w obwodach jednofazowych z silnikami jednofazowymi
 2. FIUK R., WRÓBLEWSKI Z.: Modelowanie przepięć generowanych przez łączniki próżniowe w obwodach trójfazowych niskiego napięcia z wykorzystaniem pakietu programów ATP-EMTP
 3. FIUK R., WRÓBLEWSKI Z.: Symulacja cyfrowa przepięć generowanych przez łączniki próżniowe z uwzględnieniem wpływu zjawisk falowych
 4. FIUK R., WRÓBLEWSKI Z.: Ocena zagrożenia przepięciowego w obwodach z łącznikami próżniowymi za pomocą pakietu programów ATP-EMTP
 5. FIUK R., KOTT M.: Symulacja cyfrowa przepięć generowanych przez łączniki próżniowe w obwodach o charakterze pojemnościowym
 6. WIATR J., ORZECHOWSKI M.: Zagrożenie pożarowe pochodzące od ograniczników przepięć
 7. SZCZEPANIAK M.: Komputerowe symulacje narażeń EMC dla urządzeń techniki wojskowej

Grupa tematyczna 5
Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa w urządzeniach wysokiego napięcia

 1. SKLIŃSKI R., HOŁDYŃSKI G.: Udział układów przewody odgromowe - uziemione słupy linii w rozpływie prądu ziemnozwarciowego w stacjach elektroenergetycznych WN
 2. SOWIŃSKI J., GĘBALA J.: Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych na wyprowadzeniu mocy z bloków w elektrowniach i elektrociepłowniach
 3. GĘBALA J.: Parametry elektryczne elementów układów uziomowych kopalń

Grupa tematyczna 6
Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

 1. JAWORSKI M.: Metody ograniczania pola magnetycznego 50 Hz w rozdzielniach wnętrzowych SN/nn
 2. JAWORSKI M.: Identyfikacja pól magnetycznych wokół zgrzewarek dużych mocy
 3. HABRYCH N., WRÓBLEWSKI Z.: Metoda minimalizacji pól elektromagnetycznych pod liniami wysokiego napięcia
 4. SZUBA M.: Perspektywy i potencjalne skutki zmian przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz
 5. SZTAFROWSKI D., SZUBA M., WRÓBLEWSKI Z.: Możliwości oceny wpływu wolnozmiennego pola elektromagnetycznego 50 Hz w otoczeniu linii wysokiego napięcia oraz w warunkach laboratoryjnych na procesy biologiczne
 6. SZUBA M.: Problemy budowy elektroenergetycznych inwestycji liniowych

Grupa tematyczna 7
Bezpieczeństwo elektroenergetyczne

 1. SIWAK P., WRÓBLEWSKI Z.: Trwałość eksploatacyjna kabli SN
 2. SIWAK P., WRÓBLEWSKI Z.: Trwałość eksploatacyjna transformatorów energetycznych
 3. WNUKOWSKA B.: Rola systemu informatycznego w zwiększaniu bezpieczeństwa elektroenergetycznego
 4. KOTT M., WNUKOWSKA B.: Aktualne problemy bezpieczeństwa elektroenergetycznego
 5. DˇBROWSKA-KAUF G.: WskaĽniki bezpieczeństwa systemu ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia

 

REFERATY SZKOŁY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

 1. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej w normach PN-EN 61140 i PN-HD 60364-41
 2. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Ogólne zasady wykonywania badań instalacji elektrycznych i linii niskiego napięcia
 3. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Oględziny instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 4. DANIELSKI L., WIECHEĆ T.: Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. KONIECZNY J.: Ocena zagrożenia porażeniowego w obiektach wysokiego napięcia na podstawie kryterium dopuszczalnych napięć dotykowych spodziewanych
 6. KONIECZNY J.: Ochrona odgromowa obiektów elektroenergetycznych
 7. ZACIRKA R.: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach z UPS w różnych układach sieciowych
 8. ZACIRKA R.: Uziemienie funkcjonalne w urządzeniach elektronicznych
 9. SZUBA M.: Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 50 Hz w świetle postulowanych zmian w przepisach